Se pare că estimările prezentate în Raportul asupra schimbărilor climatice, publicat de către IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) în 2007, au subestimat efectele încălzirii globale asupra creșterii nivelului oceanelor.

 

Aceasta este concluzia la care ajunge studiul Comparing climate projections to observations up to 2011 (Comparând proiecțiile climatice cu observațiile până în anul 2011), publicat în Environmental Research Letters vol. 7, 2012.

În rezumatul introductiv al articolului se arată că ”Am analizat [evoluția]temperaturii și creștrea nivelului oceanelor în ultimele decenii și le-am comparat cu proiecțiile publicare în al treilea și al patrulea Raport al IPCC. Rezultatea arată că temperaturile au crescut în bună concordanță cu estimările IPCC, mai ales dacă ținem seama de efectele pe termen scurt produse de El Nino/Oscilația Sudică,, activitatea vulcanică și variabilitatea solară. Pe de altă parte, creșterea nivelului oceanelor este mai mare decât se estimase în rapoartele IPCC. Aceste rezultate sugerează ideea că proiecțiile IPCC pentru viitoarea creștere a nivelului oceanelor subestimează de asemenea această creștere a nivelului oceanelor.”

Stefan Rahmstorf, unul dintre autorii articolului explica pentru New Scientist că această subestimare este rezultatul neluării în considerare a topirii ghețurilor continentale. ”[În modelele IPCC], ghețarii din Groenlanda și Antarctica nu sunt luați în calcul pentru evaluarea creșterii nivelului oceanelor, deoarece s-a presupus că topirea ghețarilor din Groenlanda este compensată de creșterea stratului de gheață din Antarctica, datorată ninsorilor mai abundente.” Pentru intervalul 1993-2011, IPCC estimase o creștere a nivelului oceanelor cu circa 2 mm pe an. Datele colectate de sateliți pentru ultimele două decenii ne oferă o altă valoare. Creșterea nivelului oceanelor pentru ultimele două decade a fost de 3,2 mm pe an.

Studiul constată că topirea ghețurilor din Groenlanda a contribuit la creșterea nivelului oceanelor cu 0,75 mm pe an. În ceea ce privește Antarctica lucrurile sunt mai complexe. În zona estică a Antarcticii asistăm la o creșetere a masei stratului de gheață, datorate ninsorilor mai abundente. În schimb, în zona de vest a Antarcticii asistăm la o scădere masivă a stratului de gheață, datorită încălzirii rapide a climei. Atunci cînd se compară creșterea cu scăderea stratului de gheață se constată că bilanțul total este unul negativ.

”Ar fi posibil ca această subestimare [a creșterii nivelului oceanelor] să fie rezultatul variabilității multidecadale sau a unui episod de temporar provocat de descărcarea unor ghețari și nu rezultatul încălzirii globale?”, se întreabă autorii articolului citat de noi. Tot ei răspund: ”Două aspecte fac ca aceste ipoteze să fie foarte improbabile. În primul rând, al patrulea Raport de evaluare al IPCC (IPCC 2007) a arătat o subestimare asemănătoare pentru intervalul 1961-2003: modelele arătau o creștere a nivelului oceanelor de 1,2 mm pe an, în timp ce valoarea obținută pe baza celor mai bune estimări disponibile [pe baza observațiilor] au arătat o creștere cu 50% mai mare, ajungându-se la 1,8 mm pe an. […] În al doilea rând, valorea observată a creșterii nivelului oceanelor […] în ultimii 130 de ani arată o corelație semnificativă cu temperatura globală. [În plus] creșterea mai rapidă a nivelului oceanelor în ultimele trei decenii se corelează cu amplificarea procesului de încălzire globală începută în anii 1980, ceea ce lasă prea puțin loc unei coincidențe accidentale.”

Dacă modelele folosite de IPCC nu au reușit să estimeze creșterea nivelului oceanelor pentru ultimii ani, este foarte probabil ca și estimările pentru viitor să fie de asemenea subestimate.

Surse: Comparing climate projections to observations up to 2011 , New Scientist