MODALIM este unul dintre laboratoarele nou create datorită proiectului INOVA-OPTIMA, Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Laboratorul MODALIM va oferi suport în toate aspectele legate de analiza calităţii şi caracteristicilor alimentelor, de origine animală sau vegetală, de la materie primă la produs finit. Securitatea alimentară a fost un subiect important dintotdeauna, iar MODALIM vine în sprijinul companiilor producătoare sau importatoare din industria alimentară, precum și al organismelor naționale de control (Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Institutul Național de Sănătate Publică și Direcțiile Agricole Județene), pentru a preveni introducerea pe piață a alimentelor contaminate oferind servicii de analize rapide și precise pentru detectarea mai multor contaminanți care ar putea fi prezenţi.

De asemenea, în cadrul laboratorului se vor derula şi activităţi de cercetare. Astfel, se vor dezvolta metode analitice inovative destinate analizei întregului lanț alimentar în vederea creșterii siguranței și securității producției agricole și alimentare, destinate:

  • determinării metalelor și poluanţilor organici persistenți (POP);
  • determinării prezenţei organismelor modificate genetic (OMG-uri) în produse alimentare;
  • evaluării prezenței micotoxinelor, în produse de origine vegetală (porumb, sirop de porumb, pâine, cafea, cacao, etc.) și în furaje și a metaboliților acestora, în produse de origine animală (lapte, carne, brânzeturi, lactate, etc.);
  • evaluării prezenței alergenilor în alimente de origine animală și vegetală (țelină, lactoză, ovalbumină, soia, etc.);
  • determinării caracterului funcţional al alimentului şi cuantificării unor compuși cu caracteristici funcționale din alimente (omega 3, 6, 9; vitamine, fitohormoni, aminoacizi).

MODALIM, alături de laboratorul de determinare a reziduurilor chimice din alimente, REZALIM, deja existent în cadrul INOE 2000, Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică, ICIA Cluj-Napoca, formează un centru regional de expertiză pentru testarea securității pe lanţul alimentar, de la materie primă la produs finit, cuprinzând toate aspectele ei complexe.

Deși unele echipamente existente în dotarea institutului se găsesc și în alte institute, ansamblul de echipamente achiziţionate în cadrul proiectului care vor intra în dotarea MODALIM face ca acesta să fie unic în regiune și va oferi posibilitatea evaluării alimentelor din punct de vedere al contaminaților, al valorii nutritive, al alergenilor, al OMG, al capacității antioxidante sau al caracterului funcțional.

Direcția de cercetare a laboratorului MODALIM se înscrie în aria tematică „Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și bioeconomie” a inițiativei Orizont 2020. Laboratorul, prin colaborări naționale și internaționale, va face parte din proiecte de cercetare complexe cuprinzând centre de cercetare agricole, horticole și medicale în vederea stabilirii unor corelații sol – plantă – animal – aliment şi om.

Toate cercetările vor avea rezultate finale care vor putea fi aplicate de către companiile din industria alimentară sau organismele naționale de control. Proiectele vor oferi date reale care vor fundamenta ştiinţific elaborarea unor noi legi în domeniul securității alimentare. Scopul final al tuturor cercetărilor care se vor derula în MODALIM este asigurarea consumului de alimente mai sigure pentru creșterea nivelului de sănătate al populației.